PREZENTARE

DATE GENERALE

Ștefan cel Mare este o comună în județul Călărași, Muntenia, România, formată numai din satul de reședință.

Comuna se afla în nord-estul județului, la limita cu județul Ialomița. Este traversată de șoseaua națională DN3A, care leagă Lehliu Gară de Fetești, precum și de calea ferată București-Constanța, pe care este deservită de halta de călători Ștefan cel Mare.

ISTORIA LOCALITĂȚII

Satul Ștefan cel Mare a apărut sub numele de Cocargeaua Nouă în urma reformei agrare din 1921, fiind arondat în 1931 comunei Perișoru. După al Doilea Război Mondial, comuna a primit numele de Ștefan cel Mare și a devenit comună de sine stătătoare, fiind transferată în 1950 raionului Fetești din regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1956) din regiunea București. În 1968 a revenit la județul Ialomița, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

AȘEZARE

În ceea ce privește relieful comunei, acesta este în întregime unul de câmpie, cu suprafața relativ netedă, care local înclină ușor către sud. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează printr-un climat continental excesiv cu contraste mari de la vară la iarnă. Flora și fauna este caracteristică zonei de stepă. În ceea ce privește existența pe teritoriul comunei a cursurilor și oglinzilor de apă, din datele existente reiese numai existența unor bălți cu stuf. Suprafața comunei este de 2344 ha, din care 272 ha teren intravilan și 2072 ha teren extravilan. A fost înființată ca unitate administrativ – teritorială în anul 1931, purtând denumirea de Cocargeaua Nouă până în anul 1942 când a luat numele de Ștefan cel Mare.

ACTIVITĂȚI ECONOMICE PRINCIPALE

 • Agricultură
 • Comerț
 • Servicii

Evenimente locale: Ziua comunei Ștefan cel Mare

2 iulie 1504 este data în care s-a stins domnitorul român Ștefan cel Mare. Primarul comunei Ștefan cel Mare, Nicolae PANDEA,  la inițiativa Preotului paroh, Ioan TUDORA (trecut la cele veșnice în anul 2017), organizează din 1996, în jurul acestei date, „Zilele Comunei” (prima sâmbătă și duminică din luna iulie), fiind prima localitate din județ care a inițiat și organizat un astfel de eveniment.

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Străzi asfaltate, trotuare și rigole betonate
 • Alimentare cu apă
 • Rețea de canalizare cu stație epurare
 • After-School
 • Acces Autostrada Soarelui
 • Acces DN 3A
 • Acces cale ferată
 • Internet
 • Servicii poștale

PROIECTE DE INVESTIȚII

 • Înființare rețea de gaze naturale
 • Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice
 • Înființare de întreprinderi sociale
 • Înființare puncte de acces la internet gratuit în localitate
 • Construire creșă
 • Construire grădiniță cu program prelungit
 • Construire bazin de înot
 • Construire teren sintetic pentru fotbal și handbal
 • Execuție foraj de adâncime pentru apă potabilă
 • Asfaltare străzi