RAPORT FINAL Servicii de catering pentru Școala Gimnazială „Dragoș Marin” din comuna Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare, județul Călărași în cadrul „Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat”, conform OUG nr. 105/30.06.2022.

RAPORT PROCEDURĂ